top of page

INTO THE GLOBAL MARKET : Fashion Showroom Shanghai Edition


กิจกรรมส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกในรูปแบบ Showroom ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะที่ 1 (INTO THE GLOBAL MARKET: FASHION SHOWROOM SHANGHAI EDITION)

-

เฟ้นหา 30 แบรนด์นักออกแบบแฟชั่นไทยที่มีศักยภาพ ส่งเสริมให้สามารถขยายตลาดสู่สากล โอกาสในการเข้าร่วม FASHION SHOWROOM ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ศูนย์กลางแห่งแฟชั่นของเอเชีย

ทั้งนี้ หากได้รับคัดเลือกจะได้รับโอกาสพิเศษในโครงการ ประกอบด้วย

 กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์แบรนด์เตรียมพร้อมสู่สากลโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่นการพัฒนาสินค้า แบรนด์ ภาพลักษณ์ และ การตลาด และการผลิตสื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยทีมสไตลิสต์ระดับประเทศ เตรียมพร้อมเข้าสู่การเจรจาการค้าในรูปแบบ Showroom เข้าร่วมโครงการระยะที่ 2 เพื่อเจรจาการค้าในรูปแบบ Showroom ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วง Shanghai Fashion Week 2024


กลุ่มเป้าหมาย แบรนด์นักออกแบบในกลุ่มสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น (womenswear) กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับ ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล และเครื่องหมายการค้าแล้ว

เปิดรับ 30 ราย


วันคัดเลือกแบรนด์เข้าร่วมโครงการ 10 ตุลาคม 2566

วันกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก 24 - 27 ตุลาคม 2566


บรรยากาศวันคัดเลือกแบรนด์บรรยากาศกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก1 view

Comentarios


bottom of page