top of page

INTO THE GLOBAL FASHION BUSINESS : Seminar supported by DITPกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมความรู้ธุรกิจแฟชั่น (INTO THE GLOBAL FASHION BUSINESS)


ร่วมเปิดมุมมองการพัฒนาธุรกิจแฟชั่นและการพัฒนาแบรนด์สู่สากล โดยวิทยากรและกูรูตัวจริงในวงการแฟชั่นระดับประเทศ ในหัวข้อบรรยายที่ครอบคลุมด้านการพัฒนาสินค้าและแบรนด์, Insight ของผู้บริโภคยุคใหม่, การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์, การตลาดและช่องทางการขาย รวมถึงโมเดลธุรกิจแฟชั่นที่ยั่งยืน


 วันที่: 25 - 26 กันยายน 2566

 เวลา: 9.00 - 16.30 น.

สถานที่: โรงแรม Public House (สุขุมวิท 31)


กลุ่มเป้าหมาย แบรนด์นักออกแบบในกลุ่มสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น (womenswear) กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับ

เปิดรับ 60 ที่นั่งภาพบรรยากาศภายในงานรับชมสัมมนาย้อนหลังทาง YouTube2 views

Comments


bottom of page